Monday, February 16, 2009

Penyakit Mental

"Mengikut definisi Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) , mental yang sihat merangkumi keupayaan individu berfikir dan bertindak positif, bergaul secara sihat dan mampu mengendali masalah dan tekanan kehidupan seharian dengan berkesan ". -Pengarah Kesihatan negeri Kedah, Datuk Dr Hasnah Ismail , Berita Harian (Utara)16 Februari 2009- Dari definisi di atas , jika individu tiada keupayaan berfikir dan bertindak positif, tidak bergaul secara sihat dan tidak mampu mengendali masalah dan tekanan kehidupan seharian dengan berkesan maka dia tidak mempunyai mental yang sihat atau dia ada penyakit mental . Fikir-fikir dan renung-renungkanlah ...... Jangan buat perkara yang bukan-bukan kalau tidak mahu mendapat label itu .

No comments: