Friday, November 20, 2009

MEMBURU

Pesan guru kepada muridnya " Untuk berjaya , awak mesti memburu cita-cita supaya tidak menyesal kemudian hari . Berusaha dan teruslah berusaha untuk mencapainya......."

Pesan usahawan kepada pewarisnya " Untuk lebih lumayan , awak mesti memburu ruang dan peluang mendapatkan kontek supaya bertambah rangkaian perniagaan ......"

Pesan imam kepada jemaahnya " Untuk sejahtera kehidupan di dunia dan akhirat , anda mestilah memburu ilmu agama supaya  ditingkatkan  keimanan  dan ketaatan beribadat ........"

Pesan sahabat  kepada sahabatnya   " Untuk kebahagiaan diri , janganlah memburu sesuatu yang telah menjadi hak mutlak orang lain supaya tidak ada hati yang akan kecewa ........". 

Pesan saya kepada anda " Untuk kehidupan  lebih adil , janganlah memburu semata-mata mencari mangsa untuk dikorbankan supaya anda tidak akan menjadi sasaran  si pembalas dendam ........"

Dalam pembelajaran yang berkesan , kita kenalah ingat pelanduk tidak pernah lupa jeratnya . Hanya jerat sahaja selalu lupa ..........

No comments: