Sunday, April 5, 2009

JATI DIRI

Mengikut Dewan Bahasa Edisi Keempat, maksud jati diri adalah seperti berikut:
sifat atau ciri yg unik dan istimewa (dr segi adat, bahasa, budaya, agama dsb) yg menjadi teras dan lambang keperibadian seseorang individu, sesuatu bangsa dsb, identiti: pembinaan negara Malaysia lebih berteraskan kekuatan ~ bangsa dan se­mangat patriotik yg utuh; pengisian program kebudayaan ini penting bagi mem­bentuk sahsiah dan ~ belia masa ini. 

 Anak-anak di bangku sekolah perlu dididik supaya mempunyai jati diri sebagai rakyat Malaysia agar sentiasa menggunakan akal dan budi dalam tindakan. Akal dan budi yang berlandaskan pegangan agama dan budaya negara yang utuh diharap dapat menolak pengaruh yang mengeliru dan merugikan. Kalau jati diri anak-anak kita kuat, dia tidak akan mudah mengikut kehendak pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu seperti keganasan, ajaran sesat, ajaran songsang atau ajaran-ajaran lainnya. Segala tindakan atau keputusannya adalah dari penilaian sendiri. Alangkah ruginya dia jika binasa kerana mengikut orang lain. Menyesal dahulu pendapatan , menyesal kemudian tidak berguna. Di bahu kita , ibubapalah menentukan dia tidak menyesal pada kemudian hari.

No comments: