Sunday, May 9, 2010

HANYA KOSMETIK......

Di cermin kereta tertampal pelekat ayat suci yang menyeru kebaikan dan menegakkan kebenaran . Tiba-tiba kereta itu sendiri melanggar peraturan lalu lintas jalanraya serta dipandu dalam keadaan membahayakan orang lain . Apakah istilah yang sesuai dengan keadaan ini ? Kosmetik ......

Kata-kata diucap mengajak manusia ke arah kebenaran serta meninggalkan perkara-perkara mungkar . Tiba-tiba orang yang bercakap itu sendiri melakukan perbuatan yang jelas dilarang oleh peraturan agama dan sivil . Apakah istilah yang sesuai dengan keadaan ini ? Kosmetik ....

Seruannya menyuruh kita membuat baik dan meninggalkan kejahatan supaya keharmonian  akan dinikmati dalam kehidupan aman damai . Tetapi tiba-tiba orang tersebut  mengamalkan hasutan yang menimbulkan huru-hara  . Apakah istilah yang sesuai dengan keadaan ini ? Kosmetik ..... 

Kosmetik begini tidak diperlukan selagi amalan yang baik tidak dipraktikkan . Di hari kemudian nanti kita akan ditanya tentang apa yang dilakukan , bukan apa yang diucapkan kepada orang lain ......

No comments: