Friday, December 16, 2011

TENTANG SENSITIF

Kamus Pelajar Edisi Kedua memberikan makna sensitif sebagai mudah tersinggung, mudah berasa,peka dan dapat menunjukkan perubahan yang sekecil-kecilnya.Objek yang mempunyai ciri ini berupaya memberi data yang betul dalam pengukuran. Bagi benda hidup pula ia menunjukkan strukturnya masih berfungsi dengan sempurna dan boleh diguna sebagai spesimen dalam kajian.

Tubuh badan manusia yang sensitif  akan bertindakbalas dengan cepat terhadap rangsangan.Ini boleh membantunya menyelamatkan diri dari faktor-faktor yang membahayakan diri seperti haba, cahaya dan lain-lainnya.Ia juga membantu diri membuat langkah yang betul dari tindakbalas yang diambil. Di sebalik semua fenomena ini ialah sistem saraf yang sihat.

Bagaimana pula hati yang sensitif ? Seseorang itu sebenarnya sihat jika mudah berasa. Lanjutan daripada itulah yang menentukan tahap kerasionalan pemikirannya.Jika dia mudah berasa terhadap sesuatu dan bertindak secara positif maka dia dikategorikan matang. Jika tindakannya negatif seperti melenting, marah di mana emosinya  tidak dapat dikawal maka dia dikategorikan kurang matang.

Apa kaitan fenomena ini dalam pembelajaran? Kategori pertama dapat membantu seseorang pergi lebih jauh dalam pengajiannya serta mudah menyesuaikan diri dengan pelbagai lapisan masyarakat dalam sebarang situasi. Kategori kedua pula boleh berjaya juga tetapi  menyebabkan pihak lain merasa kurang selesa apabila berurusan dengan mereka dan situasi selalu menjadi sukar.

Pelajar yang tidak sensitif pula tidak berminat dalam pelajaran kerana apa yang dikata oleh guru gagal menyentuh  fikirannya dan tidak diaplikasi dalam tindakan lanjutnya. Guru perlu bertindak lebih agresif agar pembelajaran berbentuk mekanikal mampu mereka lakukan, tidak ubah seperti pahat dengan pemukul.Guru perlu mempunyai tahap kesabaran yang tinggi mendidik pelajar ini. 

Sensitiviti seseorang dipengaruhi juga  faktor keturunan.Tiada siapa dapat mengubah ketentuan Tuhan itu.  Pemakanan yang sihat membina saraf yang lengkap dan menyumbang kepada sensitiviti ini. Apakah  faktor lain yang memberi kesan terhadap ciri ini ? Apakah aktiviti atau cara hidup yang dapat mempengaruhinya ? Mungkin kita akan mendapat jawapannya suatu hari nanti.

No comments: